alt

Hội nghị tổng kết của Công Ty Phương Đông Hạ Long

  Thứ Mon, 09/03/2020

Sáng 8-03-2020, Công ty Phương Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã tổng kết các mặt hoạt động phong trào công đoàn trong năm 2019, theo đó các chỉ tiêu SXKD có sự vượt bậc so với kế hoạch, các chế độ phúc lợi cho tiếp tục được duy trì, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của NLĐ. 

Bước sang năm 2020, với chủ đề đề ra là “Nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh SXKD”, Công ty tiếp tục đổi mới, động viên người lao động đoàn kết hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty đề ra, với phương châm hành động tích cực vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Đóng góp ý kiến

Đóng góp của các bạn sẽ là động lực để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Gửi ý kiến
Chat với chúng tôi