alt

Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty Cổ phần Phương Đông Hạ Long

  Thứ Mon, 27/02/2023

Ngày 25/2/2023, toàn thể Công ty Phương Đông Hạ Long đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên - Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh & Hội nghị người lao động năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

Phát biểu của Chủ tịch hội đồng công ty.

 

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022, bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, mức cổ tức năm 2023, thông qua báo cáo tài chính 2022, phương án phân phối lợi nhuận & khen thưởng thành tích.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Toàn cảnh diễn biến Đại hội

 

Để thực hiện thành công kế hoạch 2023, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty nguyện chung sức chung lòng, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đóng góp ý kiến

Đóng góp của các bạn sẽ là động lực để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Gửi ý kiến
Chat với chúng tôi