alt

Đại hội cổ đông lần thứ nhất của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phương Đông

  Thứ Wed, 30/06/2021

Sáng ngày 27/06/2021, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phương Đông đã tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất.

 

 

Đại hội lần thứ nhất thảo luận các vấn đề sau đây:

1. Bầu các chức danh HĐQT, giám đốc, ban kiểm soát.

2. Định hướng phát triển kinh doanh.

3. Một số bài tham luận.

 

Đóng góp ý kiến

Đóng góp của các bạn sẽ là động lực để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Gửi ý kiến
Chat với chúng tôi