alt

Công ty Phương Đông ủng hộ 31,8 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19

  Thứ Thu, 17/06/2021

Ngày 16 tháng 6 năm 2021 - Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, Công ty Phương Đông ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh thông qua việc trao tặng vật phẩm (mũ chắn giọt bắn) trị giá 25 triệu đồng và 6,8 triệu đồng tiền mặt.

 

Công ty Phương Đông trao tặng vật phẩm và 6,8 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ninh

 

Công ty hy vọng những đóng góp của toàn thể Công ty Phương Đông và các doanh nghiệp, tổ chức khác trong cộng đồng sẽ sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng tại Việt Nam.

 

 

Đóng góp ý kiến

Đóng góp của các bạn sẽ là động lực để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Gửi ý kiến
Chat với chúng tôi